Người chết sống lại

03/06 – Thứ Tư tuần 9 thường niên. – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống”.

Lời Chúa: Mc 12, 18-27

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ”.

Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời.

Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới hôm nay, và suy ngẫm về tất cả mọi thứ được trao ban đến con, kể cả những điều con cho là hiển nhiên nữa. Cha ơi, điều này khiến con biết quý trọng hiện tại và cống hiến bản thân mình cho mọi người, đón nhận mọi hoàn cảnh, không chần chừ mà luôn hy vọng về một vị thế mơ ước. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng đã giao phó cho Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu, là xin cho những ai đang phải đau khổ có thể tìm được phương hướng cho cuộc đời mình, nhờ đó họ có thể mở lòng cho những động chạm của Thánh Tâm Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I start this day considering everything that is given to me and what I take for granted. It makes me capable, Lord, of valuing the present and dedicating myself to others and to obligations, embracing my circumstances, not procrastinating in hopes of an ideal situation. I offer you this day for the intention that the Holy Father entrusts to his Worldwide Prayer Network this month, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mỗi ngày con luôn có trách nhiệm phải hoàn thiện bản thân mình thêm nữa, phải xem xét lại thái độ của mình, phải thực hành bài học yêu thương, lòng thương xót và tha thứ cho bản thân mình cũng như người khác. Con sẽ dần hình thành thói quen mới, phấu đấu để nên giống Chúa Giê-su hơn. Mặc dù có những vấp ngã, con vẫn cố gắng sống với trọn lòng nhiệt thành và can đảm, bởi chính Chúa Giê-su luôn yêu thương con và trao ban cơ hội để con có thể bắt đầu lại một lần nữa.

WITH JESUS DURING A DAY

Every day I have the possibility to start improving my whole being again, to review my attitudes, to exercise love, mercy and forgiveness for myself and for others. I can open up to new habits, striving to resemble Jesus. Despite my stumbles and falls, I try to live with enthusiasm and courage, because of the certainty that Jesus loves me and gives me the chance to start again.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Lúc này con đang cảm thấy thế nào? Con cầu xin Chúa Giê-su chỉ cho con thấy được những sự kiện nhỏ nhặt trong ngày hôm nay. Những giây phút nào quan trọng đối với con? Con dừng lại đôi chút để cảm tạ Chúa và suy ngẫm về những khoảnh khắc ấy. Ngày mai, con sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc nhớ lại tình yêu thương mà mình nhận được, để rồi trao ban cho người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…