Giới răn trọng nhất

04/06 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên.
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người”.

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/V4zIuv9IEeI

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con tạ ơn Cha vì ngày mới. Hôm nay, trong Tin Mừng Chúa Giê-su dạy: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mc 12,31) Đây như là một đòi hỏi hết sức cao quý mà Chúa Giê-su đưa ra cho mỗi người chúng ta, một điều răn tuyệt vời của Thiên Chúa. Chúng ta phải nhìn tha nhân như nhìn chính bản thân mình, tôn trọng họ, lắng nghe họ  ân cần quan tâm đến họ, và yêu thương họ.

Lạy Cha, xin cho con biết khóc với anh chị em mình để trái tim con trở nên trái tim biết yêu thương. Xin Cha ban ân sủng để con có thể yêu thương người hàng xóm của con. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho những người đau khổ, tìm được con đường đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Father, for this new day. In today’s Gospel, Jesus says: “You shall love your neighbor as yourself” (Mark 12:31). This is the great request that Jesus makes of us, a great commandment of God. It means looking at others as I look at myself, respecting the other, listening to the other, being attentive to the other, and loving the other. May I be able to cry for others, that my heart may be a merciful heart. I ask for the grace to love my neighbor. I offer you my day for the Pope’s intention for this month, that those who suffer may find the way to the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mặc dù con đã cố gắng trở thành Ki-tô hữu tốt lành, thường lãnh nhận các Bí Tích, sống tử tế, nhưng Chúa ơi, con vẫn dễ dàng quy về mình, sống trong sự an toàn của bản thân, mà không cố gắng để đến gần Chúa Giê-su hơn. Thật quý giá biết bao đối với Chúa, khi con biết nhận ra nhu cầu của anh chị em con và giúp đỡ họ.

WITH JESUS DURING A DAY

Even though I try to be a good Christian, living the sacraments, having good behaviors, it is easy to stay in my comfort zone, not doing works that bring me closer to Jesus. It is invaluable to the Lord to recognize the needs of others and reach out to help those in need.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành ít phút riêng tư với Chúa Giê-su. Hít thật sâu và nhìn vào tâm hồn mình. Hôm nay con có giữ được niềm vui và bình an trong lòng không? Con có làm điều tốt cho mọi người xung quanh không? Con có điều gì lỗi phạm phải xin lỗi Chúa không? Tại giây phút bình an này đây, con cầu xin Chúa thương đón nhận chúng con bằng tình yêu của Ngài. Và khi khép lại ngày sống, con viết ra những quyết tâm của con cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…