Con vua Ðavít?

05/06 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
“Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?”

Lời Chúa: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?” Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con thức dậy với niềm khao khát được nghe tiếng Cha. “Đám người đông đảo lắng nghe cách thích thú.” (Mc 12,37). Như đám đông đã tìm kiếm thì con cũng thèm khát để nghe Lời Chúa. Con sẽ gặp gỡ Cha hôm nay và lắng nghe lời Ngài. Xin cho cuộc gặp gỡ này trở nên nguồn hy vọng và nuôi dưỡng sự dịu dàng. Nguyện xin cho trái tim con biết mở rộng trên con đường của sự biến đổi và sám hối. Con xin dâng Cha ngày mới, cùng với ý chỉ của ĐGH, là cho những ai đang gặp đau khổ, đều chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

WITH JESUS IN THE MORNING

I awake with a desire to listen to the Lord. “The great crowd heard this with delight.” (Mark 12:37). As the crowd sought, I too am hungry for the word of the Lord. I will go to meet God this day to listen to him. May this encounter of mine be a source of hope and nourishment of tenderness. May my heart open this day to paths of transformation and conversion. I offer my day to the Lord, according to the intention of Pope Francis, for all those who suffer, so that they can be touched by the Heart of Jesus. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Là một Ki-tô hữu không chỉ giới hạn trong việc giữ các giới răn, mà còn để Chúa Giê-su ngự trị và biến đổi cuộc sống của mỗi người” (ĐGH Phanxicô). Sống trong tinh thần của Thánh Tâm Chúa Giê-su là một cơ hội để Chúa Giê-su biến đổi chúng ta. Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha, cùng toàn thể Giáo Hội và hàng triệu người trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu là để biến đổi lời nói của chúng ta trở nên một nguồn năng lượng có khả năng chữa lành những vết thương chống lại Trái Tim Chúa Giê-su. Đó là một mục đích của tìm kiếm sự sám hối nơi mỗi người thông qua lời cầu nguyện và hành động của chúng ta và sứ mệnh cầu nguyện cho nhau.

WITH JESUS DURING A DAY

“Being a Christian is not limited to merely keeping commandments, but involves letting Christ take possession of our life and transforming it” (Pope Francis). Living the spirituality of the Sacred Heart of Jesus is an opportunity to let Jesus transform us. To pray with the Pope, with the whole Church and the millions of members of his Worldwide Prayer Network is to transform our words into a force capable of repairing all the injuries done against the Heart of Jesus. It is a purpose of seeking personal conversion through our prayer and action, and the mission to pray for one another.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi thanh vắng, hít thở sâu và khẽ nhắm mắt lại. Con nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày. Con cảm nhận rằng mình được mời gọi thực hiện điều gì trong hôm nay? Người nào cho con cảm nhận rằng con đang được mời gọi? Con sẽ suy nghĩ đến những điều con có thể thực hiện trong ngày mai để tiến gần hơn với lời mời gọi ấy. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…