Muối và Ánh Sáng

09/06 – Thứ Ba tuần 10 thường niên.
“Các con là sự sáng thế gian”.

Lời Chúa: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

☘️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☘️

Sáng hôm nay, Cha đã nói với con rằng ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16). Xin Cha giúp con sống với những Tám Mối Phúc trong cuộc sống của con. Xin cho con biết đưa những mối phúc ấy vào thực tế cuộc sống. Con xin dâng ngày của con, hiệp với ý của ĐGH để cầu nguyện cho những ai đang chịu đau khổ, để họ được chữa lành bởi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính mừng Maria…

☘️WITH JESUS IN THE MORNING☘️

The Lord says to me this morning, “your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.” (Matthew 5:16). As this day begins, I ask you, Lord, to help me live the beatitudes in my life. May I put them into practice. I offer you my day, in union with the Pope Francis, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌞

Chuyện ngồi đôi mách hủy hoại cuộc sống của conngười, gây ra đau đớn, tức giận buồn . Chúng ta cần kiểm điểm hành vi của mình. Con đã phản ứng thế nào khi nghe ai đó nói xấu người khác? Con đã im lặng hay còn đổ thêm dầu vào lửa? Con thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi anh em mình không? Những con không muốn xảy đến với mình, thì cũng phải tránh làm cho anh em con.

Chúa Giêsu đã nói rất ràng trong Tin Mừng rằng chúng ta thể tìm thấy Ngài chính nơi anh em của chúng ta.”

🌞WITH JESUS DURING A DAY🌞

Gossip destroys people’s lives, causes pain, anger and sadness. We need to examine our conduct. How do I react when I hear someone talking badly about others? Do I keep silent or do I contribute? Do I see the presence of Jesus in others? Everything that I do not wish for myself I must avoid doing to others. Jesus was very clear in the Gospel when he said that we can find him in our neighbor.

— ∞  +  ∞ —

🌘CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌘

Con tạ ơn Chúa một ngày đã qua. Giờ đây, con nhìn lại cách con đã khởi đầu kết thúc ngày sống của mình.Con đã sống với thái độ dâng hiến sẵn sàng vâng theo ý Chúa hay chưa? Con đã làm được điều để đáp lại ý chỉ cầu nguyện ĐGH Phanxicô đã giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu? Con dâng đời mình hết thảy mọi việc con làm cho Chúa không? Con nhìn lại cách sử dụng mạng internet của mình tìm ra phương cách thích hợp để trở nên sẵn sàng hơn cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Kính Mừng Maria….

🌘WITH JESUS IN THE NIGHT🌘

Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…