Kiện toàn lề luật

10/06 – Thứ Tư tuần 10 thường niên.
“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.

Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/ZHQuj16T4Mw

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌞🌞🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞🌞🌞

Lạy Cha, con tạ ơn Cha bởi ngày mới hôm nay. Xin cho con biết cách dùng thời gian Cha ban để ở gần bên Cha hơn. Tôn vinh Chúa phải luôn luôn là thái độ của chúng ta. Tôn vinh Chúa là ý thức rằng chúng ta là thụ tạo và đang ở trước tôn nhan Đấng Tạo Hóa. Con xin dâng Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Mạng lưới Cầu nguyện của Ngài, là xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, nhờ để bản thân mình được đụng chạm bởi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng danh …

🌞🌞🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞🌞🌞

I thank you, Father, for another day that begins. May I know how to take advantage of the time given to me to draw closer to you. Giving glory to God should be our permanent attitude. To give glory to God is to recognize that we are creatures and that we are before our creator. I offer you, Father, this day for the intention of prayer that Pope Francis entrusts to his Worldwide Prayer Network this month, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

☀️☀️☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️☀️☀️

Khi con nghĩ về một cuộc sống thi vị, hạnh phúc và đầy ý nghĩa, cuộc sống ấy chỉ có thể có, khi dựa trên nền tảng là Thiên Chúa. Không thể có một cuộc sống trọn vẹn nếu thiếu đi sự hiện diện của tình yêu đích thực. Thật vô nghĩa nếu có đầy đủ vật chất, thực hiện được nhiều ước vọng, nhưng Thiên Chúa lại không được đặt ở vị trí đầu tiên trong cuộc sống của con, vì hạnh phúc của vật chất và khát vọng sẽ chóng qua thôi. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh mới lấp đầy tâm hồn con.

☀️☀️☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️☀️☀️

When I think of an exciting, happy and meaningful life, it must surely be grounded in God. It is impossible to have a full life without the presence of true love. It is useless to have all the material goods, to make several dreams come true if God is not in first place in my life, because the happiness of the goods and dreams realized passes quickly. The presence of God in all circumstances is what truly fills my heart.

— ∞  +  ∞ —

🌙🌙🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙🌙🌙

Con hít thở thật sâu và khẽ nhắm mắt. Nhìn lại ngày sống, con xem xét sâu xa về những ân sủng đặc biệt mà con đã lãnh nhận, rồi tạ ơn Chúa vì tất cả ơn đó. Con xem xét những lúc trái tim con có những nỗi sợ hãi, mất lòng tin, giận dữ với mọi điều xung quanh. Điều gì đã khiến con có những cảm xúc đó? Chúng để lại thông điệp gì cho con? Con xin dâng những trải nghiệm lên Chúa, xin Ngài chở che con trong tình yêu của Ngài. Con sẽ viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

🌙🌙🌙WITH JESUS IN THE NIGHT🌙🌙🌙

Take a deep breath and close your eyes. Look at the day, acknowledge any special graces you received and give thanks to God for them. Search your heart for those feelings of fear, distrust and anger that surrounded you today. What caused these feelings? What message did they leave within you? Offer the experience to God and ask him to embrace you in his love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…