Lễ Mình Máu Thánh Chúa – 14/06/2020: Mừng bổn mạng Ca đoàn Thiếu Nhi

Chủ tế Thánh lễ: Lm. Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh.

Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: