Giáo Hội phục vụ

29/06 – Thứ Hai tuần 13 thường niên – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.
“Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:\

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là ngày lễ mừng kính thánh Phê-rô và Phao-lô. Con tạ ơn Chúa, Giê-su, vì tấm gương của các thánh nhân về lòng hoán cải. Con dùng những lời của thánh Phê-rô để nhắc nhở mình: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16) Đó là đức tin của con! Đó là đức tin của Giáo Hội, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Con được mời gọi để trở nên đá tảng dựng xây Giáo Hội, một Giáo Hội dịu dàng và đầy lòng thương xót của Chúa, đặc biệt cho những người cần nhất. Giê-su ơi, con dâng ngày hôm nay của con lên Chúa, cùng hiệp ý với ĐGH, cho những ai đang chịu nhiều đau khổ, đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day of honoring Saints Peter and Paul, I thank you, Jesus, for their example of conversion. I make Peter’s words mine. “You are the Christ, the Son of the living God” (Matthew 16:16). This is my faith! This is the faith of the Church of yesterday, today and forever. I am called to be a building stone for your Church an example of your compassion and tenderness, especially with those who need it most. I offer you, Jesus, my day, in union with the Holy Father, for all who suffer, so that they may find comfort in your Heart. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nếu chúng ta biết “đầu hàng” trước Thiên Chúa, chúng ta có thể vượt qua tất cả những chướng ngại trên đường đi.” (ĐGH. Phanxicô) Đôi khi thật khó khăn biết mấy để bỏ đi những thứ đa mang trong lòng và quỳ phục dưới chân Chúa với một trái tim tự do! Nhưng chúng ta có thể, và phải, luyện tập điều này, để chúng ta được lớn lên trong sự tự tin, hy vọng và đức tin. Tóm lại, một khi tin tưởng, chúng ta sẽ nói mà không ngại ngần, và chân thật là chính mình nhất. Một khi hy vọng, chúng ta sẽ luôn hy vọng điều tốt lành nhất. Đức tin khiến chúng ta tin rằng sợ hãi và lo lắng không thể tác động lên ta được. Chúng ta có thể mạnh dạn bước đi, vì có Chúa ở cùng.

WITH JESUS DURING A DAY

“If we surrender to the Lord, we can overcome all the obstacles we enccounter on the way” (Pope Francis). How difficult it is to “loosen,” sometimes, what we carry in our hearts and deposit it with freedom at the feet of the Lord! This exercise can and must be learned so that we grow in confidence, hope and faith. After all, when I trust, I speak without reservation and I am as transparent as possible. When there is hope, I always hope for the best. Faith makes me believe that I can keep fear and worry at bay. I can take the necessary steps, because it is the Lord who is with me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành vài phút để hồi tưởng lại những gì con đã trải qua hôm nay. Con nhắm mắt lại một lúc và hít thở thật sâu. Những khoảnh khắc nào lấp đầy trái tim con bằng niềm vui và bình an? Con đã giúp đỡ những ai? Con ở lại một mình với Chúa trong ít phút. Và nói chuyện với Chúa về những nỗi lo của con, và con trao dâng hết thảy những lo lắng ấy cho Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…