Theo Chúa: Không sợ

30/06 – Thứ ba tuần 13 thường niên.
“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.

Lời Chúa: Mt 8, 23-27

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?”

Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa. “Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.” (Mt 8,24) Lạy Chúa, xin đánh thức con hôm nay, để con có thể thấy những gì đang diễn ra xung quanh và làm cho sóng yên biển lặng. Con xin dâng mọi việc con làm hôm nay, hiệp nguyện cùng ĐGH để cầu nguyện cho những ai đang đau khổ có thể tìm thấy con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng Danh Đức Chúa Cha….

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Father, for another day. “Suddenly a violent storm came up on the sea, so that the boat was being swamped by waves; but he was asleep” (Matthew 8:24). Wake me up, Lord, for this day, so that I can see what is going on around me and calm storms. I offer you the works of this day, in union with Pope Francis, for his prayer intention for this month, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đã bao lần con nhận được những ơn lành từ Chúa, ngay cả khi con chưa cầu xin? Con được nhận trước hết, vì Chúa tỏ tường mọi điều diễn ra trong tâm trí và trái tim con. Ngài có lòng trắc ẩn với những nhu cầu của con. Con biết ơn Ngài vì những ân huệ con được lãnh nhận trong đời sống, và vì con luôn có thể cậy dựa vào sự dịu dàng và hồng ân vô biên của Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

How many times do I receive from the Lord what I didn’t even ask him in prayer? I receive in advance, because he knows everything that goes on in my mind and in my heart and has compassion for my needs. I express my gratitude to the Lord for so many graces received throughout my life and for always being able to count on his tenderness and favor.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại và khẽ khàng hít thở thật sâu. Con đang cảm thấy thế nào trong khoảnh khắc này? Con cầu xin Chúa chỉ cho con những khoảnh khắc nho nhỏ trong ngày sống hôm nay. Những khoảnh khắc nào có ý nghĩa? Con dừng lại một chút để cảm ơn và nghĩ suy về những điều đó. Ngày mai, con sẽ bắt đầu bằng việc nhớ lại tình yêu con đã nhận được, để con có thể đem nó trao ban cho tha nhân. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…