Lớp Giáo Lý Dự Tòng Gx. Tân Định khóa IX lãnh nhận các Bí tích Khai Tâm – 15/07/2020

Cha Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng ban Bí tích khai tâm cho 32 anh chị em Tân Tòng khóa IX – 15/07/2020

Kính mời quý vị cùng hiệp thông và đừng quên nhấn vào nút “Đăng ký” để theo dõi những video mới nhất từ Giáo xứ Tân Định.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: