Lúa tốt và cỏ lùng

19/07 – Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A.
“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.

Lời Chúa: Mt 13, 24-43

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Đầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.

Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”.

Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày Chúa Nhật bằng một trái tim ngập tràn niềm hân hoan, tưởng nhớ sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Mt 13,3) Giống như nắm men, một cử chỉ, thái độ nhỏ bé có thể thay đổi cuộc sống và thậm chí cả thế giới. Xin Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên con để con mang những gì tốt đẹp nhất của bản thân mình đi phục vụ tha nhân, cách riêng cho gia đình con. Với mong mỏi ấy, con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa theo ý nguyện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã giao phó cho chúng con trong tháng này. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this Sunday with a heart full of joy, celebrating the resurrection of the Lord Jesus. “The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with three measures of wheat flour until the whole batch was leavened” (Matthew 13:33). Like yeast, it is small gestures and attitudes that transform life and the world. I ask the Lord to give me the grace to give myself to others, always offering the best of myself, particularly those of my family. With this desire, I offer today for the intention that Pope Francis entrusts to us this month. Glory Be….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hình mẫu hoàn hảo chính là Đức Trinh Nữ Maria” (ĐGH Phanxicô). Maria luôn biết lắng nghe, chào đón, nuôi dưỡng và sinh hoa quả tốt lành. Ngay cả sau khi Chúa Kitô phục sinh, Mẹ vẫn kiên tâm thực hiện ý muốn của Ngài. Mẹ đã có mặt ở đó vào ngày lễ Ngũ tuần, khi Giáo hội ra đời. Vì vậy, Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta, khi Mẹ loan truyền những thông điệp khích lệ chúng ta, kéo chúng ta lại gần hơn với Chúa Giêsu. Mẹ tìm kiếm chúng ta và cầu nguyện với Chúa để hoán cải trái tim của chúng ta. Chúng ta có thể học cách trở nên một mảnh đất màu mỡ và thực thi ý muốn của Thiên Chúa như Mẹ Thiên Chúa đã làm.

WITH JESUS DURING A DAY

“The perfect model…is the Virgin Mary” (Pope Francis). Mary knew how to listen, welcome, cultivate and bear good fruit. Even after Christ’s resurrection, she remained steadfast in fulfilling the Lord’s will. She was there at Pentecost, at the birth of the Church. So it continues with us, as she transmits messages of encouragement to us, drawing us closer to Jesus, looking out for us and praying to God for the conversion of our hearts. We can learn to be fertile soil and fulfill God’s will as the Mother of God did.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì những đặc ân con đã lãnh nhận hôm nay. Con tập trung nhìn lại những cảm xúc của mình. Con đã buồn sầu hay cô đơn? Con đã có những hành động phản ứng lại như thế nào? Con nói chuyện với Chúa Cha về những khó khăn và dâng hết thảy cho Người, để Người biến đổi tất cả nên đẹp đẽ hơn. Con tìm hướng đi tốt hơn cho ngày mai và nguyện xin Chúa nâng đỡ để con có thể gánh vác mọi sự. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for some special grace received today. Look at your feelings. Did you feel sadness or loneliness throughout the day? How did you react? Talk to God the Father about these difficult times and give them to him so that he can transform them into something beautiful. Make a resolution for tomorrow and ask God for help to carry it forward. Hail Mary…   

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.