Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Ứng viên Phó tế 2021

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
E.mail: tgmsaigon@gmail.com
Số 242.3_201203_01

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

Kính gởi: Quý Cha Sở Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Kính Cha,

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giuse đã quyết định truyền chức phó tế cho 21 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) vào lúc 8 giờ 30 ngày 07/01/2021 tại nhà thờ Chính Tòa, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Tòa Tổng Giám mục hoặc Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.

Theo đề nghị của Cha Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể:

  • Lần 1: 06/12/2020, Chúa nhật II mùa Vọng
  • Lần 2: 13/12/2020, Chúa nhật III mùa Vọng
  • Lần 3: 20/12/2020, Chúa nhật IV mùa Vọng

Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.

Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký với con dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

DANH SÁCH CHỦNG SINH
Lãnh chức phó tế ngày 07/01/2021