Thánh lễ: Giao Thừa & Năm Mới Nhâm Dần 2022

NGÀY XUÂN CẢM TẠ HỒNG ÂN CHÚA
NĂM MỚI CA KHEN PHÚC LỘC NGÀI

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NHÂM DẦN 2022

29 TẾT – THỨ HAI 31/01/2022

  • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
  • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
  • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 (Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi).

MỒNG 1 TẾT- THỨ BA 01/02/2022: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

  • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
  • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT- THỨ TƯ 02/02/2022: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

  • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
  • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT- THỨ NĂM 03/02/2022: : THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

  • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
  • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

GIÁO XỨ AN BÌNH HỒNG PHÚC TẾT
GIA ĐÌNH THÁNH THIỆN LỘC ÂN XUÂN