THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 06/02/2022

  1. Thứ sáu tuần này 11/02/2022 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày Quốc Tế bệnh nhân. Trong tình hình dịch bệnh, giáo xứ KHÔNG TỔ CHỨC THÁNH LỄ DÀNH RIÊNG CHO BỆNH NHÂN. Các cha sẽ đến từng gia đình bệnh nhân giải tội, xức dầu bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa. Xin các gia đình có bệnh nhân chuẩn bị.
  2. Đức Tổng Giám Mục Giuse trong kỳ tĩnh tâm đã cho phép các giáo xứ mở lại các lớp giáo lý thiếu nhi và 63 tỉnh thành cả nước đã đón các em học sinh đến trường. Giáo xứ tập trung các em thiếu nhi vào Chúa nhật 06/02/2022, và chính thức vào chương trình năm học vào ngày Chúa nhật 13/02/2022.
  3. Khóa Giáo Lý dự tòng (học vào lúc 19 giờ 00 tối thứ hai và thứ tư hàng tuần) sẽ khai giảng vào thứ tư 16/02/2022. Khóa Giáo Lý Hôn nhân (học vào lúc 19 giờ 00 tối thứ sáu hàng tuần) sẽ khai giảng vào thứ sáu 18/02/2022. Khóa học sẽ kết thúc vào cuối tháng 6. Xin ghi danh tại Văn Phòng Giáo xứ trước ngày 13/02/2022.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng