THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 01/05/2022

  1. Hôm nay chúng ta bước vào tháng hoa tháng kính Đức Mẹ. Xin anh chị em cùng bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi trong giờ kinh gia đình và thực thi bác ái.
  2. Thứ hai tuần này 2/5 là bổn mạng của Giáo khu Thánh Lựu (GK 8). Xin anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em trong Giáo khu noi gương thánh bổn mạng.
  3. Thứ sáu 6/5: Giỗ 7 năm Đức cố Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi. Xin hiệp thông cầu nguyện.
  4. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng bằng những việc đạo đức và thực thi bác ái chia sẻ.
  5. Chúa nhật tuần sau 8/5: lễ Chúa chiên lành và là Ngày người mẹ. Xin cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ và xin báo trước  để anh chị em chuẩn bị đóng góp cho Quỹ bảo trợ ơn gọi.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng