THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 03/07/2022

  1. Trong tháng 7 /2022 cha sở sẽ gặp từng giáo khu và từng đoàn thể trong tinh thần hiệp hành, lắng nghe, chia sẻ và phân định. Xin quý cha đồng hành, các trưởng khu và các đoàn thể liên hệ trực tiếp với cha sở để sắp xếp cho các buổi gặp gỡ được tốt đẹp.
  2. Khóa Giáo Lý Dự Tòng 13 sẽ khai giảng vào 19 giờ 00 thứ tư 13/07/2022. Xin ghi danh tại Văn Phòng GX trước ngày 10/07/2022.
  3. Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 13 sẽ khai giảng vào 19 giờ 00 thứ sáu 15 /07/2022. Xin ghi danh tại Văn Phòng GX trước ngày 10/07/2022
  4. Số tiền anh chị em giúp cho các cha hưu dưỡng vào tuần trước được 253 triệu đồng. Xin chân thành cám ơn sự quảng đại chia sẻ của anh chị em.
  5. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị: ngày thứ sáu 29/07/2022 lúc 17 giờ 30 có Thánh Lễ đồng tế nhân lễ giỗ 25 năm của cha nguyên chánh xứ Tân Định FX Phan Văn Thăm và các bệnh nhân qua đời vì Covid nhân dịp giỗ đầu. Anh chị em nào có người thân qua đời vì Covid xin đăng ký với văn phòng giáo xứ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng