THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 10/07/2022

  1. Tuần này sẽ khai giảng Khóa Giáo Lý Dự Tòng 13 lúc 19 giờ 00 thứ tư 13/07/2022 và  khóa Giáo Lý Hôn Nhân  13 vào lúc 19 giờ 00 thứ sáu 15 /07/2022.
  2. Thứ ba tuần này ngày 12/07 lúc 17 giờ 30 Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ dâng Thánh Lễ cho Hội Các Bà Mẹ Công giáo TGP  Sài gòn nhân dịp mừng bổn mạng Annê Lê Thị Thành.
  3. Xin chúc mừng và cầu nguyện cho anh chị em Giáo khu Thánh Đê (Giáo khu 4) nhân dịp mừng bổn mạng.
  4. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị: ngày thứ sáu 29/07/2022 lúc 17 giờ 30 có Thánh Lễ đồng tế nhân lễ giỗ 25 năm của cha nguyên chánh xứ Tân Định FX Phan Văn Thăm và các bệnh nhân qua đời vì Covid nhân dịp giỗ đầu. Anh chị em nào có người thân qua đời vì Covid xin đăng ký với văn phòng giáo xứ  trước ngày 25/07/2022.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng