Phúc thật và khốn thay

07/09 – Thứ Tư tuần 23 thường niên.

“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”.

Lời Chúa: Lc 6, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Suy niệm: Người nghèo đói được Chúa chúc phúc không phải vì đó là công trạng của họ, mà vì Chúa đứng về phía họ, những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Và điều đó càng rõ ràng hơn khi họ chọn đứng về phía Chúa, chịu khổ nhục “vì danh Ngài”. Ngược lại, những người giàu có, no đầy “phải khốn”, phải chuốc hoạ vào thân không phải vì họ nhiều của cải mà vì họ đã không đứng về phía Chúa – nghĩa là phía người nghèo, – để cảm thông chia sẻ; trái lại họ cậy dựa vào của cải mà hưởng thụ cách ích kỷ, đắm chìm trong đam mê lạc thú. Ông phú hộ trong dụ ngôn bị trầm luân chỉ vì đã không chia sẻ cho anh La-da-rô nghèo túng, là hình ảnh minh hoạ chân lý ấy (x. Lc 16,19-26).

Mời Bạn: Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay là chìa khóa để được chúc phúc, và hơn nữa, để biến hoạ thành phúc. Một khi bạn để những ham mê của cải và thú vui choán hết tâm hồn, ta không còn chỗ dành cho Chúa và tha nhân nữa. Nhưng nếu bạn “bán đi tất cả những gì bạn có mà cho người nghèo” (x. Lc 18,22), bạn biến mối hoạ thành mối phúc cho mình: bạn trở nên người nghèo của Thiên Chúa (anawim), và được Nước Trời làm gia nghiệp.

Sống Lời Chúa: Hy sinh tiết giảm những chi tiêu không thiết yếu để trợ giúp những người túng thiếu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, họa hay phúc là do chúng con tự tạo. Nghèo chúng con nương tựa vào Chúa. Giàu chúng con cũng phó thác trong tay Chúa và tương trợ anh em mình. Chúng con xin Chúa thêm ơn, để trong hoàn cảnh của mình, chúng con luôn biết tín thác vào Lời Chúa dạy. Amen.