Chọn lựa của Chúa

28/10 – Thứ Sáu tuần 30 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Suy niệmHội Thánh được xây trên nền móng là các Tông đồ, những người đã được chính Thầy Giê-su – đá tảng góc tường – tuyển chọn, gọi tên. Hội Thánh này là Thân thể của Chúa Ki-tô, gồm những chi thể thánh thiện và tội lỗi. Khi thiết lập Nhóm Mười hai và Hội thánh, Thầy Giê-su trao cho các Tông đồ cũng như những người kế vị ba nhiệm vụ Thầy đã lãnh nhận từ Chúa Cha: (1) kêu gọi người tội lỗi thống hối; (2) cứu độ thế gian; và (3) tìm kiếm, làm theo ý Chúa Cha. Kế hoạch Tông đồ ấy đã được thi hành và còn đang tiếp tục trong Hội Thánh (x. Lc 6,17-19), là Thân thể của Chúa Ki-tô và là Đền thờ của Chúa Thánh Thần (x. Ep 2,19-22).

Mời bạn: Bạn được gọi là “người nhà của Thiên Chúa,” một ân ban phát xuất từ Tình yêu và bởi Tình yêu: Thiên Chúa yêu bạn. Thầy Giê-su đã cầu nguyện và còn tiếp tục cầu nguyện cho bạn. Bạn sẽ làm gì để tiến lại gần Thiên Chúa hơn, và giúp người khác cũng được như mình?

Sống Lời Chúa: “Quy tắc cạnh-giường”: “Cạnh giường” là một nơi tuyệt vời để bắt đầu ngày mới và kết thúc một ngày với Chúa. Nó quan trọng đối với cha mẹ cũng như con cái. Con hãy quyết tâm không rời khỏi giường khi chưa dâng lời cầu nguyện buổi sáng. Tương tự vào mỗi buổi tối, con hãy quyết tâm ngồi lại bên cạnh giường, ít ta cũng một khoảnh khắc, để trò chuyện với Chúa và rồi đắm mình trong bình an của Ngài (Youcat thiếu nhi, tr. 206).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã gọi chọn con nên “người nhà của Ngài.” Xin cho con đáp trả Tình yêu ấy mỗi ngày một hơn. Amen.