Giờ của Chúa

27/10 – Thứ Năm tuần 30 thường niên.

“Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?”

Lời Chúa: Lc 13, 31-35

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”.

Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: “Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem”.

“Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!”

Suy niệm: Nể phục tấm gương can đảm dấn thân cho sứ vụ rao giảng Nước Trời của Chúa Giê-su, ta cũng phải chấp nhận cái giá phải trả khi là chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời của Ngài. Chúng ta thường than phiền bao bóng tối trong xã hội, Giáo hội, nhưng có dám liều thắp lên một ngọn nến không? Chẳng hạn: than vãn tỷ lệ giáo hữu ngày một nghịch với đà gia tăng dân số, nhưng ít khi tự hỏi rằng mình có dám “chết trong thành Giê-su-sa-lem” không hay viện dẫn nhiều lý do để né tránh, biện minh cho thái độ tìm an toàn của mình? Chúng ta say sưa viện dẫn câu nói: “Máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các Ki-tô hữu,” nhưng máu đấy – đúng thật là của ai đó – chứ chẳng phải của bạn, của tôi, của chúng ta hôm nay!

Mời Bạn: “Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được” (c. 33). Mặc lời đe dọa, cũng chẳng màng an toàn bản thân, Chúa Giê-su cứ tiếp tục thi hành sứ vụ Chúa Cha giao phó. Chọn lựa đi vào Giê-ru-sa-lem có thể bị coi là “thiếu khôn ngoan” theo nhãn quan con người, nhưng lại cần thiết để làm trọn thánh ý Chúa Cha. Mẫu gương can trường của Chúa có giúp bạn kiên trì, mạnh mẽ hơn trong nỗ lực truyền giáo không?

Sống Lời Chúa: Tôi nghiền ngẫm hình ảnh hạt lúa mì chịu mục nát… để rồi chính mình cũng là một hạt lúa hy sinh quên mình để sản sinh những kết quả truyền giáo tốt đẹp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm phục lòng can đảm của Chúa. Xin ban cho con lòng can đảm và khôn ngoan để khi biết chết đi cho Tin mừng thì cũng là lúc con được vui sống muôn đời. Amen.