THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 20/11/2022

Tháng 11: THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

  1. Các cha trong tổng Giáo phận sẽ đi thường huấn từ thứ hai 21/11/2023 đến chiều thứ sáu 25/11/2023 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nên buổi sáng Thánh lễ lúc 5:00 và buổi chiều lúc 17:30. Riêng thứ hai 21/11 có Thánh lễ lúc 6:15 và thứ sáu 25/11 có lễ lúc 19:00. Thứ bảy 26/11: các thánh lễ như bình thường.
  2. Thứ ba tuần này 22/11 kính thánh Cecilia, bổn mạng ca đoàn Cecilia phục vụ Thánh lễ 17:30 CN hàng tuần. Xin chúc mừng và cầu nguyện cho ca đoàn nhân dịp mừng bổn mạng vào lúc 17:30 thứ ba 22/11.
  3. Chúa nhật tuần tới 27/11 bước vào Chúa nhật I Mùa Vọng Năm Phụng Vụ Năm A. Vào tuần 1, tuần 3, tuần 5 trong tháng chúng ta sẽ hát Kinh Tin Kính Công đồng Ni- xê-a. Các tuần chẵn trong tháng hát Kinh Tin Kính các thánh Tông Đồ.
  4. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho việc xây dựng Nhà Thờ Ngọc Quang giáo phận Đà Nẵng. Cha sở nhà thờ Ngọc Quang hiện diện trong các thánh lễ Chúa nhật và ngỏ lời với cộng đoàn.Xin anh chị em quảng đại chia sẻ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng