Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô

17/12 – Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng.

“Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”.

LỜI CHÚA: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham.

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Roboam; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

Suy niệm: Ca dao Việt Nam có câu: “Con người có tổ có tông, Như cây có cội, như sông có nguồn.” Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người cũng có một gia phả, một gia đình; Ngài thuộc về một dân tộc và qua đó, Ngài là một thành phần trong đại gia đình nhân loại. Ngài chấp nhận sinh ra nơi hang bò lừa trong máng cỏ như một người nghèo, phải trốn chạy sống kiếp tha hương bên Ai Cập,… “Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện giống như ta, nhưng không phạm tội” nên Ngài có thể “cảm thương mọi nỗi yếu hèn của ta” (x. Hr 4,15). Ngài không xa lạ với những buồn vui, sướng khổ của con người; Ngài là sống một kiếp người trọn vẹn như chúng ta, với chúng ta, “vì chúng ta và để cứu độ chúng ta” (Kinh Tin Kính).

Mời Bạn: Đức Ki-tô ghi tên Ngài vào gia phả nhân loại để nhờ Ngài, chúng ta được ghi tên vào gia đình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhờ Đức Ki-tô, biết bao chủng tộc trên trái đất này, biết bao thế hệ loài người từ ngàn xưa tới nay được trở nên anh em trong đại gia đình nhân loại của những người được cứu chuộc.

Sống Lời Chúa: Bạn tạ ơn Chúa đã cho bạn sinh ra làm người và làm con Chúa; và bạn cầu nguyện cho ông bà tổ tiên nội ngoại, vì những công ơn sinh thành dưỡng dục qua bao thế hệ để bạn có được ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã sống trong gia đình và thánh hóa gia đình. Xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình của chúng con đặc biệt những gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin tăng lòng mến nơi họ để họ có thể vượt qua và xây dựng mái ấm như lòng Chúa mong ước. Amen.