21/12 – Thứ Tư tuần 4 mùa vọng.

“Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 39-45

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Suy niệm: Đức Ma-ri-a vui sướng lên đường đến với bà Ê-li-sa-bét, chia sẻ niềm vui bất ngờ của người chị họ: mang thai trong lúc tuổi già. Còn người chị họ cũng vui vì được Thân mẫu Chúa đến viếng thăm, vui đến độ thai nhi trong bụng cũng nhảy lên vui sướng. Đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đại diện Cựu ước và Tân ước. Cựu ước là hình ảnh tiên báo để khi Tân ước xuất hiện, người ta có thể dễ dàng nhận ra, hiểu thấu sự hoàn tất Tân ước mang lại. Vai trò, sứ vụ của nhân vật cao trọng nhất trong Cựu ước (Gio-an Tẩy giả) nhằm chuẩn bị cho vai chính của Tân ước (Đức Giê-su) xuất hiện, được dân chúng đón nhận như Đấng Cứu thế của mọi người. Hai người phụ nữ tiêu biểu, bà Ê-li-sa-bét và Đức Ma-ri-a, tựa như phương tiện trung chuyển cho Cựu và Tân ước gặp nhau, để rồi sinh hoa trái cho nhân loại.

Mời Bạn: Mùa Vọng, mùa chờ đợi, chờ đón Chúa đến, là mùa-hy-vọng vì biết chắc rằng Đấng-phải-đến đã có mặt trong cung lòng một người phụ nữ. Đấng ấy cũng được hai nhân vật đại diện nhân loại là bà Ê-li-sa-bét và cậu ấm Gio-an trong bụng mẹ chào đón.

Sống Lời Chúa: Nhờ hai nhân chứng có thế giá ấy bảo đảm, bạn và tôi cảm thấy vui tươi, hăng hái chuẩn bị những gì cần thiết cho việc chào đón Ngài đến. Chuẩn bị bên ngoài lẫn bên trong: làm hang đá, lồng đèn, trang trí cây thông, dọn mình xưng tội rước lễ, món quà vật chất và tinh thần cho người thân…

Cầu nguyện: Ma-ra-na-tha, lạy Chúa Giê-su, xin hãy mau đến với chúng con! Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Chúa trên nẻo đường chúng con đang đi, trong công việc chúng con đang làm, với tất cả quả tim yêu thương. Amen.