THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 26/03/2023

 1. Thứ ba tuần này 28/03/2023, có 20 cha ngồi tòa giải tội Mùa Chay từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30. Mời anh chị em sắp xếp để chuẩn bị tâm hồn Mừng Đại Lễ Phục Sinh. Vì có giải tội nên không có Thánh Lễ lúc 19:00.

  Lịch Giải tội:

  + Ngày thường trong tuần: Sáng : 5 giờ 30 – Chiều : 17 giờ 00 đến 17 giờ 30
  + Thiếu Nhi: từ 8g30 đến 9g45 sáng Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023.
  + Người lớn : Thứ BA 28/03/2023 : từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30 (có 20 cha giải tội) Chúa nhật Lễ Lá 02/04/2023: từ 17 giờ 00 đến 19 giờ 30. Các cha không ngồi tòa thứ năm, sáu, bảy Tuần Thánh.
 2. Mùa Chay cũng là dịp thuận tiện để anh chị em đang bị rối hôn phối trình bày với cha sở nơi mình đang cư ngụ để được hướng dẫn cụ thể gỡ rối (nếu đủ điều kiện). Rất mong anh chị em mở lòng và đừng ngần ngại để giao hòa với Chúa và Hội Thánh trong dịp hồng phúc này. Rối hôn phối” là cụm từ chỉ tình trạng do:
  + Ly dị tái hôn
  + Hay kết hôn ngoài luật Hội Thánh. Theo kỉ luật của Hội Thánh Công giáo cho đến nay thì các trường hợp rối hôn phối không được lãnh nhận Bí tích Giải tội và Thánh Thể; không được lãnh Bí tích Xức dầu nếu không có dấu hiệu ăn năn thống hối khi nguy tử.
 3. Trong tinh thần Hiệp hành năm nay xin mời anh chị em thuộc ban thường vụ, các giáo khu, các nhóm, các giới, các đoàn thể cùng sắp xếp thời gian ra nhà thờ làm lá vào ngày thứ sáu 31/03/2023 từ 8 giờ 00 đến 21 giờ 00. Năm nay không đem lá về nhà làm mà tập trung làm ở Nhà Thờ.
 4. Tin vui cho Giáo Hội Việt Nam:

BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA
CÁC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH VÀ PHÁT DIỆM,
GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN CẦN THƠ

WHĐ (25.3.2023) – Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm:

– Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám mục phụ tá (hiệu tòa Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

– Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh và hiện nay là linh mục Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

– Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục Giám học của Đại Chủng viện thánh Quý, làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

***

TIỂU SỬ
ĐỨC GIÁM MỤC LUY NGUYỄN ANH TUẤN

– Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng

– 1969 – 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn

– 1979 – 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp. HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán – Tin học

– 1993 – 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon

– Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM

– 1999 – 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 2001 – 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình

– 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma

– 2007 – 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM

– 2007 – 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Tp. HCM; Thư ký Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

– 2007 – 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM

– 2009 – 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon)

– 2014 – 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

– Ngày 25 tháng 08 năm 2017 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá (hiệu toà Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh;

được truyền chức Giám mục ngày 14 tháng 10 năm 2017, khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”

– Ngày 19 tháng 03 năm 2021 Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh

– Ngày 25 tháng 03 năm 2023 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn cũng đảm trách các trách vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

– Tại Đại hội lần thứ XIV (30/9/2019 – 04/10/2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

– Tại Đại hội lần thứ XV (03 – 07/10/2022) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Phó Tổng Thư ký HĐGM

***

TIỂU SỬ
LINH
 MỤC PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG

– Sinh ngày 24/8/1964 tại Thủ Đức, thuộc Giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn

– 1993 – 1999: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM

– 1999 – 2003: Phụ tá Giáo xứ Bùi Phát, Tổng giáo phận Tp. HCM

– 2003 – 2004: Phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 2004 – 2009: Du học tại Hoa Kỳ (Boston College & Boston University); tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ – Thánh nhạc và Thần học

– 2009 – 2010: Phụ tá nhà thờ Chính tòa

– 2010 ˗ 2016: Linh mục nội trú tại Đại Chủng viện Thánh Giuse

– 2010 – nay: Giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu

– 2016 ˗ nay: Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP. HCM

– 25/3/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm

***

TIỂU SỬ
LINH
 MỤC PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI

– Sinh ngày 28 tháng 07 năm 1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ

– 1991 – 1993: Dự tu lớp Carôlô của Giáo phận Cần Thơ

– 1993 – 2000: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ

– 22/06/2000: Được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ

– 2000 – 2003: Phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ

– 2004 – 2011: Du học tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma; tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh

– Từ 2011 đến nay: Phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ:

+ Đặc trách Chủng Sinh Giáo phận Cần Thơ

+ Năm 2012 – 2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, Giáo phận Cần Thơ

+ Năm 2015 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Bùi Chu

+ Năm 2017 đến nay: Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Quý

– 25/03/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.