Tin vào Lời Chúa – Cử hành Thánh Thể

27/04 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

“Ta là bánh từ trời xuống”.

Lời Chúa: Ga 6, 44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Suy niệm: Ta vẫn thường tham dự bàn tiệc Thánh Thể, ít nhất vào Chúa nhật. Ta coi đó là chuyện bình thường, do lòng tin, đạo đức của mình. Thế nhưng, ta quên mất rằng trong thói quen đơn giản ấy, còn có Thiên Chúa, Cha của Đức Giê-su Ki-tô: “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44). Nói cách khác Chúa Cha là Đấng chủ động đưa ta đến với Chúa Giê-su, thúc dục ta tin theo  Con Một Ngài. Ngài còn căn dặn: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe Người” (Mt 17,5). Chúa Giê-su, Người Con yêu dấu ấy, là con đường đưa ta đến với Chúa Cha trên thiên đàng, bảo đảm cho ta hạnh phúc vô cùng quý giá: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51).

Mời Bạn: Chúa Cha “lôi kéo” bạn đến với Chúa Giê-su, nhưng không làm bạn mất tự do. Nếu trân quý đáp lễ theo sự lôi kéo yêu thương của Ngài, bạn đi vào một mối tương quan mới, đầy hạnh phúc nhưng cũng không thiếu thách đố. Hạnh phúc vì được kết bạn với một vị Chúa cao cả, với Trái tim nhân hậu; thách đố vì theo Ngài, phải chấp nhận từ bỏ chính mình, đối nghịch lại tính xác thịt cố hữu của bạn.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dành ưu tiên cho việc tham dự Thánh lễ; nếu không được, viếng Chúa ít phút; nếu không thể được nữa thì rước lễ thiêng liêng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa là Bánh Hằng Sống từ trời xuống đem lại cho con sự sống đời đời. Xin cho con năng đến cùng Chúa qua việc đọc Lời Chúa, nhất là trong Bí tích Thánh Thể để con được sống và sống dồi dào. Amen.