Con đường hiến thân

28/04 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”.

Lời Chúa: Ga 6, 53-60

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.

Suy niệmTại hội đường Ca-phác-na-um ngày ấy, Chúa Giê-su xác quyết Ngài là Bánh trường sinh, Bánh từ trời xuống. Vì là người thật, nên Ngài ban Thịt Máu mình làm của ăn của uống cho những ai tin vào Ngài. Khi đón nhận Thịt Máu Chúa Giê-su trong Thánh lễ, ta được đi vào trong mối tương quan tình yêu của Thiên Chúa, thậm chí được “chuyển đổi thành Thiên Chúa” (Thánh Tô-ma A-qui-nô). Khi hiến mình trên thập giá và trên bàn thờ mỗi ngày, Chúa Giê-su biến cuộc Vượt qua ngày nào thành cử chỉ yêu thương trong hiện tại. Vì thế, “ở lại trong” Chúa đồng thời phải mở ra cho ta con đường tình yêu: hiến trao, nên một ở đời này và đời sau với Chúa. Thánh Thể là bảo chứng cho ơn phục sinh.

Mời bạnKhi rước lễ, bạn đón nhận Chúa Giê-su, để Ngài biến đổi bạn từ bên trong, chuẩn bị cho bạn lên thiên đàng. Thiên Chúa hiến mình cho bạn, muốn bạn biến đổi nhờ hiệp lễ. Hãy để cho tình yêu của Ngài thu hút bạn! Để được như thế, “ta phải quyện đời ta quanh Thánh Thể. Mắt hướng về Chúa là Ánh sáng; trái tim đặt rất gần Trái Tim thánh của Chúa; cầu xin Người ơn tuyên xưng Người, tình yêu để yêu mến Người, can đảm để phụng sự Người. Tìm kiếm Người bằng tâm tình sốt sắng” (Mẹ Têrêxa Calcutta).

Sống Lời Chúa: Lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa, chiêm ngắm, tâm sự với Ngài khi hiệp lễ.

Cầu nguyện: Con cảm tạ Chúa vì tình yêu nhiệm mầu Chúa vẫn luôn dành cho con trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi lần con rước Chúa, lặng quỳ trước Thánh Thể, xin biến đổi con, cho con ở lại với Chúa đời này và đời sau. Amen.