THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 21/05/2023

 1. Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Giuse quyết định truyền chức linh mục cho 13 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 ngày 16/06/2023, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.Theo đề nghị của cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể:
  • Lần 1 : 21/05/2023 – Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên;
  • Lần 2: 28/05/2023 Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống;
  • Lần 3 : 04/06/2023 – Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
 2. Hôm nay xin anh chị em quảng đại giúp lần thứ 2 cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Cho đến hiện nay anh chị em đã góp được 650 triệu đồng . Sau đây là số liệu giáo xứ đã góp từ năm 2017 đến năm 2022; Xin anh chị em quảng đại giúp cho tròn số như những năm qua.
  • Năm 2017: 600.000.000 đồng.
  • Năm 2018: 1.200.000.000 đồng.
  • Năm 2019: 1.500.000.000 đồng.
  • Năm 2020: 1.400.000.000 đồng.
  • Năm 2021 1.000.000.000 đồng.
  • Năm 2022: 1.100.000.000 đồng.
 3. Mời anh chị em cùng suy tư Sứ điệp truyền thông năm nay của Đức Thánh Cha Phanxicô trong đó ngài có chia sẻ: Chúng ta không nên sợ phải nói sự thật cho dù đôi khi bị gây phiền toái, nhưng điều chúng ta nên sợ là nói sự thật mà không có trái tim yêu thương.
 4. Chúa nhật 14/05/2023 vừa qua kỷ niệm 55 năm thụ phong linh mục của cha nguyên chánh xứ GB Võ Văn Ánh. Xin anh chị em cùng dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện thật nhiều cho ngài.
 5. Mời các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ tham dự buổi họp vào lúc 18 giờ 30 thứ bảy 27/05/2023
 6. Chúa nhật 28/05 nhớ thánh Phaolô Trần Văn Hạnh tử đạo là bổn mạng của anh chị em Giáo Khu Thánh Hạnh (Giáo khu 7). Mời anh chị em trong Giáo khu cùng hiệp thông trong Thánh Lễ 6 giờ 15 Chúa nhật 28/05 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng