Giới răn trọng nhất

08/06 – Thứ Năm tuần 9 thường niên.

“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người”.

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Suy niệm: Thật hay và ý nghĩa khi dùng hình ảnh hai chiều ngang dọc của cây thánh giá để diễn tả hai giới răn mến Chúa yêu người liên kết với nhau chặt chẽ đến nỗi trở nên một giới răn duy nhất. Tuy rằng có hai chiều dọc ngang nhưng cây thánh giá chỉ có một. Và phải có đủ hai chiều mới là thánh giá. Các kinh sư và phần đông tín hữu muốn tách bạch: mến Chúa trước, yêu người sau. Thực ra, một khi phân biệt và xếp đặt theo thứ tự đó, người ta sẽ chẳng bao giờ thực hành điều răn thứ hai là yêu người. Đối với Đức Giê-su, hai giới luật tình yêu và với hai đối tượng khác nhau: Thiên Chúa và đồng loại, nhưng khi thực hành, hai giới răn ấy chỉ là một. Hễ ai mến Chúa thì tình yêu ấy sẽ thôi thúc yêu thương đồng loại. Ngược lại không yêu thương anh em mình thì không thể nhìn nhận và yêu mến Thiên Chúa được, vì mọi hành động bác ái đều dẫn đến gặp gỡ Ngài.

Mời Bạn: Câu nói “con tim có lý lẽ của nó” thường được viện dẫn để duy trì tình yêu. Vậy con tim của bạn có thứ lý lẽ nào? Phải chăng mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như Chúa yêu là lý lẽ của con tim bạn?

Chia sẻ: Làm việc từ thiện (xã hội) và bác ái Ki-tô giáo khác nhau ở điểm nào?

Sống Lời Chúa: Chọn làm một việc hay nói một lời bác ái với người chung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi thí mạng sống mình, xin Chúa đong đầy trái tim chúng con bằng chính tình yêu của Chúa để con cũng yêu người như Chúa yêu thương con.