Con vua Ðavít?

09/06 – Thứ Sáu tuần 9 thường niên.

“Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?”

Lời Chúa: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?” Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

Suy niệm: Một người trí thức sau khi gia nhập Công giáo đã chia sẻ: anh rất thán phục Đức Giê-su, bởi vì Ngài nói về những việc cao siêu bằng những lời lẽ rất bình dân, khiến người trí thức hiểu và những người ít học cũng thấu hiểu dễ dàng. Không riêng chi người tân tòng này, mà hầu như tất cả những ai nghe, đọc Lời Đức Giê-su đều có cảm tưởng này. Thính giả thời Đức Giê-su cũng đã từng há mồm nghe Ngài nói chuyện. Sách Tin Mừng thuật lại: khi nghe Ngài rao giảng, họ kháo láo với nhau: giáo lý gì mà mới mẻ vậy? Người dạy thì lôi cuốn. Khi được các thượng tế sai đi bắt Đức Giê-su, các vệ binh đã trở về tay không và nói: chưa thấy ai nói năng hay như ông này ! Thích thú, ngạc nhiên, thán phục, ghi nhớ để suy niệm, đó là tâm trạng của đông đảo dân chúng khi nghe lời Đức Giê-su giảng dạy.

Mời Bạn: Nhớ lại cảm tưởng của bạn khi đọc hoặc nghe Lời Chúa Giê-su: lơ là, buồn chán hay thích thú, thán phục, chăm chú lắng nghe và nỗ lực thực hành? Bạn hãy tự hỏi: Tại sao tôi chưa thích thú, thán phục đối với Lời Chúa? Bạn hãy chọn cho mình một tâm tình thích hợp đối với Lời Chúa. 

Sống Lời Chúa: Tôi phải điều chỉnh lại nếp nghĩ và lối sống của mình thôi. Phải có tâm tình trân trọng hơn với Lời Chúa và phải dành thời giờ nhiều hơn cho việc đọc và sống lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, rất nhiều người đã thích thú, say mê, thán phục với Lời Chúa dạy, vì họ khám phá bao điều lôi cuốn nơi Lời Hằng Sống của Chúa. Xin cho chúng con cũng có được tâm tình tốt đẹp ấy, để chúng con tìm đến Lời Chúa mỗi ngày. Amen.