Phần thưởng môn đệ Chúa

17/07 – Thứ Hai tuần 15 thường niên.

“Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo”.

Lời Chúa: Mt 10,34 – 11,1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy.

Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

Suy niệm: Những “kẻ bé mọn” theo Phúc âm Mát-thêu, trước tiên chỉ về các trẻ em, những kẻ không có vị thế, tiếng nói trong xã hội, nhưng lại là những người thuộc ‘diện ưu tiên’ mà Chúa không muốn ai bị hư mất, được Ngài mạc khải những mầu nhiệm, và được coi là hình mẫu cho những ai xứng đáng vào Nước Trời (x. Mt 11,25; x. 18,1-10). Hiểu rộng ra, đó còn là các bà goá, những người nghèo khổ, tội lỗi,… những kẻ thường bị lãng quên ruồng bỏ, những kẻ mà Chúa tự đồng hoá Ngài với họ (x. Mt 25,40). Vì thế, một nghĩa cử nhân ái dành cho họ, dù nhỏ bé như cho họ một chén nước lã thôi, cũng được Chúa kể là làm cho Ngài. Hơn nữa Chúa còn đặt hành vi “đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy” vào trong tương quan hàng dọc với Thiên Chúa, tức là cũng tương đương với việc “đón tiếp Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” Như thế, phần thưởng cho chúng ta chẳng những sẽ không mất mà còn “thật lớn lao ở trên trời” (Mt 5,12).

Mời Bạn: “Một chén nước lã” được Chúa coi là “một chén ân tình”. Từ nay “cho kẻ đói ăn”, “cho kẻ khát uống” không còn là một việc tuỳ hứng, tuỳ thời vụ mà còn là đòi buộc của luật yêu thương. Với bí quyết của mẹ thánh Tê-rê-sa Calcutta: “Làm việc nhỏ với tình yêu lớn” thì đòi buộc ấy không có gì là quá khó, mà hoàn toàn khả thi trong tầm tay của mọi người.

Sống Lời Chúa: Bạn đặt cho mình luật buộc: mỗi ngày làm ít là một việc phục vụ cho một người bé mọn sống gần bên bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su xin cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa khi chúng con biết cư xử với nhau chân thành hơn trong tình yêu thương, bác ái hơn với nhau trong lời nói cũng như việc làm.