Đón nhận và sám hối

18/07 – Thứ Ba tuần 15 thường niên.

“Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”.

Lời Chúa: Mt 11, 20-24

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Côrôzain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

Suy niệm: Câu tục ngữ: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” từng một thời là khuôn vàng thước ngọc cho việc giáo dục, ngày nay hứng chịu không ít ‘gạch đá’ bởi vì nhiều người vin vào nó để biện minh cho thói bạo hành của mình. Nhưng phải chăng khi phủ nhận giá trị tích cực của câu tục ngữ này, người ta lại sa vào một cực đoan khác, đó là dung dưỡng cho tính bướng bỉnh, vô kỷ luật của chính con cái mình? Về điều này, Chúa Giê-su nêu cho chúng ta chuẩn mực của Ngài. Một mặt, Ngài không ngần ngại quở trách những kẻ cứng lòng đã “chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối.” Ngài còn cảnh báo họ càng nhận được nhiều ơn thì hình phạt dành cho họ lúc đó sẽ càng nặng nề hơn. Mặt khác, Ngài dạy chúng ta học với Ngài vì Ngài “có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Ngài nghiêm khắc đối với tội lỗi, nhưng luôn có tâm tình yêu thương, thái độ hiền hậu, khoan dung, nhẫn nại để mở ngỏ cho chúng ta cơ hội sám hối và hoán cải để được cứu độ.

Mời Bạn: Mỗi biến cố trong cuộc sống đều là hồng ân Chúa ban và là lời mời gọi sám hối và hoán cải. Đó là chưa kể muôn vàn ân phúc Ngài ban cho chúng ta qua việc cầu nguyện, thánh lễ, và các bí tích. Nếu chúng ta vẫn cứng lòng chai lỳ trong tội lỗi thì một ngày kia trước toà phán xét, chúng ta sẽ đáng nhận án phạt nặng nề hơn.

Sống Lời Chúa: Luôn xét mình và ăn năn tội mỗi tối và thường xuyên sám hối lãnh nhận bí tích giải tội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin đừng để chúng con chai lì trong tội lỗi, nhưng xin Chúa giúp chúng con biết sám hối, ăn năn để được ơn cứu độ. Amen.