Tự do chọn lựa

03/08 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 17 thường niên.

“Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”.

Lời Chúa: Mt 13, 47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Suy niệm: Để vào được đại học, phải qua bao nhiêu năm tháng chuyên cần đèn sách, bao nhiêu đêm thức trắng để có thể “chọi” được trong kỳ thi tuyển vã mồ hôi; để được đi làm cho một công ty, ứng viên phải trải qua phỏng vấn, phải thử thách trình độ, tay nghề; để đi nước ngoài, người ta cũng phải qua phỏng vấn, thị thực visa… Nói chung, cuộc sống đầy những sàng lọc, những tiêu chí, những điểm chuẩn rất lạnh lùng khách quan mà chiếu theo đó sẽ có kẻ đậu người rớt. Nước Trời cũng vậy, giống như ‘một mẻ lưới gom đủ thứ cá’ để rồi sẽ được phân loại: ‘cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài’. Nước Trời có tiêu chuẩn rõ ràng. Muốn vào đó, tôi phải là ‘cá tốt’.

Mời Bạn: Hình dung cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình – và chính mình trong đó – như một mẻ lưới. Nếu lúc này đây, mẻ lưới được ‘kéo lên bãi’, liệu tôi sẽ được xếp loại ‘cá tốt’ hay ‘cá xấu’? ‘Tốt/xấu’ là một tính từ rất khái quát. Theo bạn, trong cuộc sống hôm nay, để được gọi là ‘tốt’ theo tiêu chuẩn Nước Trời bạn phải đáp ứng những đòi hỏi cụ thể nào? Bạn nhớ tiêu chuẩn Nước Trời không có loại cá làng nhàng nửa tốt nửa xấu đâu nhé.

Sống Lời Chúa: Sống theo các giá trị của Tin Mừng Đức Giê-su – chứ không theo bất cứ ai khác, bất cứ chủ nghĩa hay trào lưu nào khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết đảm bảo chỗ cho mình trong Nước Trời chung cuộc, bằng cách thực hiện trong cuộc sống ngay từ bây giờ Tám Mối Phúc Thật là hiến chương Nước Trời, mà Chúa đã rao giảng. Amen.