Theo Chúa, hãy vác thập giá

11/08 – Thứ Sáu tuần 18 thường niên. – Thánh Cơlara, trinh nữ. Lễ nhớ.

“Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”.

Lời Chúa: Mt 16, 24-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

Suy niệm: Hạt lúa bình thường, trong điều kiện tự nhiên, cứ nằm yên trong bao thì chỉ sau 4-5 năm là mất khả năng nảy mầm. Vì thế, hồi tháng 5/2010, các nhà khoa học xôn xao lên vì thông tin về những hạt lúa tìm được tại Thành Dền trong địa tầng văn hoá có niên đại 3.000 năm lại có thể nảy mầm và trổ bông. Thế nhưng sau nhiều tháng nghiên cứu, người ta đã xác định chúng là những hạt lúa hiện đại vì một lý do nào đó bị lẫn vào tầng đất cổ. Thân phận hạt lúa phải chết đi rồi mới sống lại quả là một nghịch lý nhưng nghịch lý ấy lại là một qui luật không thể bị phá vỡ. Chúa Giê-su cho biết qui luật nghịch lý ấy cũng là qui luật của đời sống thiêng liêng: phải dám liều mạng sống vì Chúa và vì Tin Mừng mới có thể đạt tới sự sống đời đời. Chính Ngài đã tiên phong thực hiện điều đó khi Ngài chịu chết trên thập giá và phục sinh để ban cho ta sự sống đời đời.

Mời Bạn: Chúa kêu gọi bạn làm ki-tô hữu bằng cách chết đi đối với tội lỗi và sống cuộc sống mới trong Chúa Ki-tô Phục Sinh. Từ bỏ lối sống hưởng thụ vật chất, ích kỷ là chấp nhận liều mạng sống mình, và sống nghèo khó, hiền lành, nhân ái theo chuẩn mực Tám Mối Phúc của Tin Mừng là bạn đạt được sự sống mới vĩnh cửu trong Chúa Ki-tô.

Chia sẻ niềm vui mà bạn cảm nhận được khi làm một việc hy sinh phục vụ.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc hy sinh nhỏ, để chết đi cho tội lỗi và sống cho Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn cho con mạnh mẽ dám sống theo Tin Mừng để có Nước Trời làm gia nghiệp.