Ngợi khen và hoan hỉ trong Chúa

15/08 – Thứ Ba tuần 19 thường niên – ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.

Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh.

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không.

Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

Suy niệm: “Thiên Chúa cứu độ”, một ý niệm không hề xa lạ với niềm tin và lòng mong đợi của dân Do-thái như được nhắc  tới rất nhiều trong Cựu Ước, đặc biệt các thánh vịnh. Nhưng mức độ nhận hiểu của họ về công trình ấy vẫn còn nhiều giới hạn. Lắm khi mầu nhiệm “cứu độ” chỉ còn là kỷ niệm về những chiến tích oai hùng trong quá khứ mà ngày nay “cha ông thuật lại cho con cháu” (x. Xh 10,2). Lắm khi dân Do thái lại chỉ mong đợi một vị vua trần thế đến giải cứu họ khỏi ách đô hộ của ngoại bang và ban cho họ của cải, quyền lực ở thế gian này. Thế nhưng mục tiêu tối hậu của chương trình cứu độ là giải thoát nhân loại khỏi án phạt tội lỗi để được cùng Chúa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Điều đó đã được khởi đầu nơi Đức Ki-tô phục sinh rồi đến những kẻ thuộc về Ngài (x. 1Cr 15,23), và nay được chứng thực nơi Đức Ma-ri-a khi Mẹ được đưa về trời cả hồn và xác.

Mời Bạn: Được ban tặng biết bao diễm phúc, Đức Ma-ri-a đã hớn hở vui mừng ngợi khen “Thiên Chúa là Đấng Cứu độ”, lời ngợi khen bao hàm lời tuyên xưng với thái độ khiêm tốn, tạ ơn và sẵn sàng để Ngài cứu độ Mẹ theo ý Chúa muốn và theo cách Chúa làm: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Thái độ và lời ngợi khen của Mẹ là cách tuyệt hảo nhất để đáp lại hồng ân cứu độ của Thiên Chúa cũng phải là cách chúng ta đáp lại hồng ân Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được ơn cứu độ.

Sống Lời Chúa: Thiên Chúa cứu độ ta ta qua mỗi giây phút hiện tại. Hãy luôn sẵn sàng vâng phục thánh ý của Ngài.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát bài ca “Linh hồn tôi Ngợi Khen Chúa” (Magnificat).