Không được phân ly

18/08 – Thứ Sáu tuần 19 thường niên.

“Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy”.

Lời Chúa: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

Suy niệm: Hôn nhân hay tu trì đều có những yêu cầu riêng mà không bên nào dễ hơn bên nào. Đừng tưởng rằng sống trong bậc hôn nhân là có thể buông thả phóng túng theo những đòi hỏi của bản năng. Mối dây liên kết “một vợ một chồng và không được phân ly” là một yêu cầu rất cao: chẳng những nó bảo vệ sự cao cả thánh thiện của hôn nhân mà nó còn có sứ mạng làm chứng cho tình yêu giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh. Mặt khác đời sống tu trì không phải dành cho những ai bất lực hay mất quân bình trong khả năng tính dục; cũng không phải là nơi nương náu cho những ai muốn trốn trách nhiệm nặng nề của đời sống gia đình. Cuộc sống “độc thân vì Nước Trời” là một ơn đặc biệt mà “chỉ có ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu” mà thôi.

Mời Bạn: Thế giới và Giáo hội hôm nay đang bị khủng hoảng nặng nề về đời sống hôn nhân cũng như tu trì: những giá trị đạo đức trong tình yêu hôn nhân và gia đình bị phá đổ, số ơn gọi tu trì giảm sút, những tai tiếng ồn ào về sự lạm dụng tính dục trong hàng giáo sĩ… Mỗi người, nhờ ơn riêng Chúa ban, đều có sứ mạng làm chứng cho tình yêu Chúa và xây dựng Giáo Hội trong bậc sống của mình.

Sống Lời Chúa: Suy nghĩ chín chắn khi chọn lựa bậc sống hôn nhân hay tu trì. Và khi đã chọn lựa, hãy trung thành sống triệt để những đòi hỏi của bậc sống đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chu toàn bổn phận theo bậc sống riêng của chúng con.