Giới răn trọng nhất

25/08 – Thứ Sáu tuần 20 thường niên.

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.

Lời Chúa: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất.

Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Suy niệm:Mức độ của tình yêu là yêu không mức độ” (Thánh Bê-na-đô). Đặc tính vô hạn, không có mức độ ấy được thể hiện rất rõ nét nơi Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, yêu đến nỗi trao ban chính Con Một yêu dấu, không còn giữ lại gì cho mình. Cũng vậy, Thiên Chúa mời gọi ta đáp trả, không chỉ với Người, mà còn với tha nhân qua điều răn yêu thương: Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình. Đó là luật buộc và là luật cao trọng nhất trong các lề luật. Thiên Chúa và tha nhân là hai mặt của ‘đồng tiền tình yêu’ của mỗi người, đến mức không thể chỉ yêu Thiên Chúa và miễn trừ bổn phận với tha nhân, vì yêu tha nhân như chính mình do yêu mến Chúa là cách bày tỏ tình yêu mến Thiên Chúa tuyệt vời nhất.

Mời Bạn:Thiên đàng không dành cho những người cằn cỗi yêu thương” (Rosalie). Tình yêu là con đường đưa ta đến với hạnh phúc thiên đàng. Tình yêu giúp giải phóng ta khỏi những “chật chội” của tâm hồn để yêu thương, đón nhận tha nhân như họ là, chứ không phải theo cách ta muốn nơi họ. Tình yêu ấy giúp ta sống điều luật cao trọng cách đúng đắn, cũng như giúp hoàn thiện bản thân mình như Cha trên trời. Mời bạn chiêm ngưỡng và thực hành lối sống đó.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn gặp người hàng xóm với thái độ thân thiện và cư xử với họ cách tử tế, lịch thiệp.

Cầu nguyện: Lạy Cha là Tình yêu vô hạn, là mẫu gương tình yêu cho con. Xin cho con biết yêu Ngài trên hết mọi sự và nỗ lực yêu anh chị em mình như chính bản thân con vậy. Amen.