Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

06/09 – Thứ Tư tuần 22 thường niên.

“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”.

Lời Chúa: Lc 4, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài.

Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô.

Đến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

Suy niệm: Rao giảng và chữa lành: đây là hai hoạt động chính của Chúa Giê-su trong sứ vụ công khai của Người. Với lời rao giảng của mình, Chúa Giê-su công bố Nước Trời đã đến gần và với việc chữa lành, Chúa Giê-su làm chứng cho lời giảng ấy. Người chữa lành đủ mọi thứ bệnh hoạn: thể chất, tâm lý và tinh thần. Người dành sự ưu ái đặc biệt đối với những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi, bị quỷ ám, bị gạt ra bên lề xã hội. Người chính là hiện thân của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót không đứng ngoài những đau khổ của con người nhưng ở trong cuộc. Người tỏ mình ra là vị lương y đầy lòng trắc ẩn đối với con người qua việc đặt tay trên từng bệnh nhân để cứu chữa họ. Điều đó minh chứng rằng Người đích thực là Đấng Cứu Độ con người.

Mời Bạn: Tất cả chúng ta đều có những vết thương của riêng mình: vết thương tinh thần, tội lỗi, thù hằn, ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ. Và mỗi người đều biết vết thương đó nằm ở đâu. Hãy để Chúa Giê-su chữa lành nó bằng cách mở lòng mình ra để Chúa chạm vào. Hãy thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin chữa lành những vết thương đã mưng mủ của con. Chắc chắn Ngài sẽ làm điều đó.

Sống Lời Chúa: Trong khả năng, bạn hãy âm thầm trợ giúp cho một người nghèo hoặc người neo đơn ở gần bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Cha nhân lành, là sức mạnh của chúng con. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì để chịu đựng và vượt qua những đau khổ mà chúng con đang đối mặt. Xin xoa dịu những đau đớn trong tâm hồn và thể xác của chúng con, để chúng con ngày càng tín thác vào Chúa hơn. Amen.