Kẻ chinh phục con người

07/09 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.     

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Suy niệm: Sau một đêm đánh cá thất bại, ông Si-môn cùng với các bạn chài giặt lưới và chuẩn bị nghỉ ngơi; chính lúc này Đức Giê-su lại bảo các ông: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Là dân thuyền chài lành nghề, ông Si-môn có kinh nghiệm thả lưới bắt cá vào giờ nào, ở đâu thì có hy vọng bắt được cá. Thế nhưng, ông không cậy dựa vào kinh nghiệm của mình, mà sẵn lòng nghe theo lời chỉ dẫn của người thợ mộc Giê-su: “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Kết quả là ông bắt được một mẻ cá nhiều đến nỗi kéo lên muốn rách cả lưới, đổ lên hai thuyền nặng gần chìm! Nhìn vào mẻ cá, Si-môn nhận ra Thầy mình là Chúa và nhận ra thân phận tội lỗi của mình không xứng đáng với Chúa, nên ông thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.”

Mời Bạn: Thánh Au-gút-ti-nô đã để lại một lời nguyện bất hủ: “Xin cho con biết con, xin cho con người biết Chúa.” Ai biết được mình và biết được Chúa có thể nói là người đó có được cái biết đáng ước mong. Có lẽ mỗi người chúng ta đã từng cầu nguyện như thánh Au-gút-ti-nô, nhưng làm sao để lời cầu nguyện ấy sinh hiệu quả? Câu chuyện về ông Si-môn là một kinh nghiệm đồng thời cũng là một gợi ý. Ông đã bỏ mình, và kết quả là ông biết mình biết Chúa đó bạn.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên suy gẫm những biến cố trong cuộc đời mình và xin được ơn biết mình và biết Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con theo Chúa với điều kiện chúng con phải bỏ mình. Xin cho chúng con dám từ bỏ tất cả để chỉ thuộc về Chúa và chỉ làm những gì Chúa muốn. Amen.