Đèn sáng đặt đúng chỗ

25/09 – Thứ Hai tuần 25 thường niên.

“Đặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”.

Lời Chúa: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.

Suy niệm: Đèn được thắp lên để chiếu sáng. Bao lâu không còn chiếu sáng, hoặc chỉ được thắp lên rồi để dưới gầm giường hay lấy hũ che đi (Lc 8,16), thì đèn mất tác dụng chiếu sáng, nó không còn lý do hiện hữu. Người môn đệ được Chúa Giê-su trao cho sứ mạng loan báo Tin Mừng cũng giống như những ngọn đèn ở giữa thế gian, phải sáng và có sức tỏa sáng. Sứ mạng ấy không phải là đặc ân cho cá nhân, nhóm hay tổ chức đặc quyền nào, mà là cho tất cả những ai đã lãnh Bí tích Thánh tẩy. Ý thức điều đó, các môn đệ không giữ Tin Mừng cho riêng mình, nhưng chia sẻ cho người khác, bao ngọn đèn khác cũng được thắp sáng từ ngọn đèn của người môn đệ.

Mời BạnNgọn nến được thắp sáng trong ngày lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy tượng trưng cho sứ mạng của bạn. Ngọn nến ấy phải được thắp sáng, càng ngày càng sáng hơn suốt đời bạn, nhờ nỗ lực sống chứng tá cho Tin Mừng. Bao lâu không trở nên và không muốn trở nên chứng tá là bấy lâu bạn đang dập tắt ngọn đèn đang cháy sáng trong mình.

Chia sẻKhiêm tốn, bác ái, dấn thân, phục vụ quên mình… là những “ngôn ngữ” sống động và có giá trị của Tin Mừng. Bạn muốn thứ ngôn ngữ nào vang lên trong mình để tỏa sáng ngọn đèn đức tin cho người khác?

Sống Lời ChúaThực thi một việc bác ái cụ thể trong ngày sống.

Cầu nguyệnLạy Chúa Giê-su, xin cho con ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng cao quí như là lẽ sống của cuộc đời, hầu con thắp lên, làm lan tỏa ngọn đèn sứ mạng ấy cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.