Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

27/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. 

Lời Chúa: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật.

Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”.

Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Suy niệm: Các môn đệ được mời gọi bước theo Thầy, ở với Thầy, làm việc và chứng kiến Thầy thi hành sứ vụ  rao giảng, chữa bệnh. Hôm nay Đức Giê-su lại sai nhóm Mười Hai đi loan báo Tin Mừng, ban cho họ quyền năng kèm theo việc loan báo, cùng với yêu cầu: không mang gì khi đi đường. Tại sao vậy? Thưa, Ngài muốn người môn đệ ra đi tay không, không ỷ lại vào phương tiện mình có, nhưng chỉ lệ thuộc vào quyền năng, lòng yêu thương của Thiên Chúa. Nói cách khác, trong công cuộc loan báo Tin Mừng, Ngài cần con người các môn đệ hơn là các phương tiện bên ngoài. Tác nhân chính trong việc loan báo Tin Mừng là chính con người, đời sống chứng tá của người môn đệ. Vì loan báo Tin Mừng là chia sẻ cảm nghiệm mình gặp gỡ Thiên Chúa như thế nào, trải nghiệm tình yêu Ngài trong đời mình, và muốn cho người khác cũng cảm nhận được điều đó. Điều đánh động, thuyết phục người khác hơn cả là đời sống được biến đổi tận căn của người Ki-tô hữu chứng tá, như lời Đức Phao-lô VI: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân.”

Mời Bạn: Mỗi hành động, cử chỉ, lời nói, cách cư xử hàng ngày của bạn, dù nhỏ bé, cũng phải được thực hiện với ý thức rằng bạn đang thực hiện sứ mạng loan báo Tin mừng Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Hãy nói một lời chúc tốt đẹp với người mà bạn không thích với ý hướng loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin mừng với niềm vui…                  (Rabbouni)