Sai bảy mươi hai người rao giảng

05/10 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 26 thường niên.

“Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy”.

Lời Chúa: Lc 10, 1-12

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới.

Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: “Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần”. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Suy niệm: Lời nói cửa miệng của người Do Thái khi gặp nhau là: “Shalom” nghĩa là “bình an”. Đó là lời cầu chúc tốt đẹp nói lên ước muốn trao cho nhau món quà quý giá nhất là sự bình an. Khi sai các môn đệ đi trước “đến các nơi mà Chúa sẽ đến”, Đức Giê-su muốn rằng điều đầu tiên các môn đệ đem đến cho người ta là lời cầu chúc: “Bình an cho anh em”. Bình an là sứ điệp khởi đầu của Tin Mừng trong ngày Chúa giáng sinh (x. Lc 2,14). Đó là bình an sâu thẳm, không phải thứ bình an theo kiểu thế gian (x. Ga 14,27); bình an Chúa ban vẫn ở lại với các môn đệ dù người đời không đón nhận nó; bình an của Chúa sẵn lòng chấp nhận bị gươm giáo, vác thập giá (x. Mt 10,34; 26,55); bình an đó sẽ là món quà đầu tiên và trọn vẹn của Chúa Ki-tô trong ngày Ngài từ cõi chết trỗi dậy (x. Ga 20,19-21).

Mời Bạn: Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta vẫn được nghe lặp lại lời chúc này: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”, và chúng ta cũng được mời gọi: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”. Bạn là người môn đệ thừa sai của Chúa hôm nay, bạn được mời gọi là sứ giả bình an của Chúa cho mọi người bạn gặp gỡ trong cuộc đời. Khi bạn sống thân thiết với Chúa và lòng bạn tràn ngập bình an của Ngài, thì ở đâu có sự hiện diện của bạn, ở đó cũng sẽ tràn ngập bình an của Chúa.

Sống Lời Chúa: Trong bất cứ cuộc gặp gỡ giao tiếp nào, tôi quyết loại trừ những thái độ hay lời nói khó nghe, có tính bạo lực, thay vào đó là sự ôn hoà, vui tươi, bầu khí yêu thương, hiệp nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen.