THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 10/12/2023

  1. Sáng Chúa nhật 10/12 có hiến máu nhân đạo ở sân Nhà thờ lúc 7:00. Xin cộng đoàn cùng tích cực tham gia.
  2. Tĩnh tâm cho người lớn và giới trẻ vào lúc 19 giờ thứ hai, ba tư 11-12-13 tháng 12. Cha Antôn Mai Xuân Vinh chia sẻ. Trong những ngày tĩnh tâm vẫn có Thánh Lễ 17:30 như thường lệ.
  3. Xin anh chị em lưu ý ngày 31/12/2023 là hạn chót cho việc di dời các hũ cốt nếu anh chị em có nhu cầu.
  4. Trong thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm nay Đức Tổng Giuse có ngỏ lời: “ Sau hết, cộng đoàn Dân Chúa có nghĩa vụ chăm sóc các linh mục suốt cả đời đã thi hành sứ vụ Phúc Âm hoá và nay đang tĩnh dưỡng. Đây là sự thể hiện lòng biết ơn cách cụ thể đối với các vị ân nhân trong đời sống đức tin. Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hoà đã xuống cấp và không còn đủ chỗ đáp ứng cho số linh mục tĩnh dưỡng ngày càng tăng. Vì thế sau Tết âm lịch, Tổng giáo phận sẽ khởi công xây dựng Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hoà. Trong Mùa Vọng và Mùa Giáng sinh này, xin tất cả anh chị em rộng tay giúp đỡ để công việc xây dựng mau hoàn tất.”
  5. Số tiền anh chị em giúp cho việc xây dựng Nhà thờ Nhật Tân, Giáo phận Mỹ Tho tuần trước được 486 triệu đồng. Xin cám ơn cộng đoàn đã quảng đại chia sẻ.
  6. Xin anh chị em sắp xếp xưng tội theo lịch có niêm yết ở sân nhà thờ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng