Chủ quan, phiến diện

15/12 – Thứ Sáu tuần 2 mùa vọng.

“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”.

LỜI CHÚA: Mt 11, 16-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!” “Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải quỷ ám!”

Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: “Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”.

Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

Suy niệm: Sứ mạng của Gio-an Tẩy Giả là dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Nên ông không chỉ kêu gọi người ta sám hối, mà chính ông cũng phải sẵn sàng cho Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần. Ông không chỉ rao giảng về điều sắp xảy đến, mà còn tiên phong trong lĩnh vực dọn đường. Ông sống kiêng khem, nhiệm nhặt, vì đó là sứ mạng của ông. Còn Đức Giê-su, Ngài là Đấng Cứu Thế. Sứ mạng của Ngài là “tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Thế nên Ngài dấn thân, gần gũi những người bị coi là tội lỗi, vì “ai khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc” (Mt 9,12). Vậy nên, sống thế nào là do đòi hỏi của sứ mạng, bởi “đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động” (c. 19).

Mời Bạn: Đức Giê-su và Gio-an Tẩy Giả mà còn bị thiên hạ lời ra tiếng vào, thậm chí chê bai lối sống của các Ngài, chỉ vì người ta cố chấp trong lối sống sai trái của họ. Huống chi là chúng ta, có phải hứng chịu ‘búa rìu dư luận’ hay ‘gạch đá trên mạng’ cũng là chuyện bình thường. Chúa dạy phải kiên định trước những cơn bão thị phi, khôn ngoan nhận định đúng dưới ánh sáng Lời Chúa, để chọn lựa đúng và minh chứng điều đó bằng hành động đúng của mình.

Sống Lời Chúa: Trước mỗi hành động, tôi dừng lại một giây để hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát: “Xin chỉ cho con đường đi. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài…”