Chúa Giêsu chịu phép rửa

06/01 – Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

“Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng”.

LỜI CHÚA: Mc 1, 6b-11

Khi ấy Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan.

Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng.

Suy niệm: Đức Giê-su, với tư cách một thành viên trong gia đình nhân loại, bước xuống sông Gio-đan để Gio-an làm phép rửa biểu lộ lòng ăn năn sám hối; và cũng chính Ngài, là Ngôi Hai trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, “bước lên khỏi nước” để ‘khai trương’ một phép rửa mới: “phép rửa bằng Thánh Thần”. Nơi dòng sông Gio-đan, Chúa Giê-su đã khởi động một hành trình đưa nhân loại vào thời đại mới, thời đại của Thánh Thần. Thánh Thần là tác nhân thánh hoá, nhờ bí tích Rửa tội, Ngài làm cho sống mới của Thiên Chúa nhờ công ơn cứu độ của Đức Ki-tô được trổ sinh nơi người tín hữu và biến đổi họ nên nghĩa tử trong gia đình Chúa Ba Ngôi.

Mời Bạn: Khi lãnh bí tích Rửa tội, chúng ta được rửa sạch mọi tội lỗi và được tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ được miễn nhiễm với tội. Do đó, chúng ta vẫn phải không ngừng lắng nghe và tuân theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời. Lắng nghe và vâng theo Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đủ sức chống lại cám dỗ của ma quỷ. Chúng dụ dỗ ta sa vào chốn hư mất. Nhưng Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến sự sống mới trong ánh sáng và bình an.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần soi sáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khôn ngoan để có thể hiểu được ý Chúa. Xin ban sức mạnh để con vượt qua những thử thách và nghịch cảnh trong cuộc sống. Xin thắp lên trong con ngọn lửa của tình yêu và lòng nhân ái, để con chia sẻ niềm vui và tình thương đến với tha nhân. Amen.