THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 14/04/2024

 1. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các ca đoàn trong xứ và anh chị em có nguyện vọng tham gia sinh hoạt ca đoàn. Cha Sở có cho niêm yết lịch tập hát và giờ hát của các ca đoàn trong giáo xứ ở bảng thông báo và trước văn phòng giáo xứ. Những ai có nhu cầu xin liên hệ với ca trưởng để biết thêm chi tiết.
 2. Hôm nay xin anh chị em giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà trong Mùa Phục Sinh. Trong Mùa Chay anh chị em đã giúp 770.350.000 đồng (770 triệu 350 ngàn đồng) và 1.000 đô la Úc.
  • Trong Thánh Lễ Chúa nhật 10/03 và các vị gởi trực tiếp cha Sở được 402 triệu đồng
  • Các giáo khu nhận ở các gia đình trong giáo xứ được 338 triệu 350 ngàn đồng và 1000 đô la Úc
  • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: 30 triệu đồng
  • Các Giáo khu đóng góp như sau:
   • Giáo khu 1: 193.150.000 đồng
   • Giáo khu 2&3: 20.600.000 đồng
   • Giáo khu 4: 9.650.000 đồng & 1.000 đô Úc
   • Giáo khu 5: 63.750.000 đồng
   • Giáo khu 6: 26.300.000 đồng
   • Giáo khu 7: 65.000.000 đồng
   • Giáo khu 8: 40.300.000 đồng
   • Giáo khu 9: 19.600.000 đồng
 3. Chúa nhật IV Phục Sinh, 21.04.2024 tới đây, là ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục, cũng là ngày Toà Tổng Giám Mục kêu gọi các giáo xứ giúp cho quỹ bảo trợ ơn gọi của Tổng giáo phận. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng