Thông báo: Tuần 02/09 – 08/09/2018

  1. Trong tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em cùng Thánh hóa những ngày đầu tháng bằng việc siêng năng đọc lời Chúa, đi xưng tội, rước lễ, viếng Thánh Thể, lần chuỗi mân côi…
  2. Các lớp Giáo lý thiếu nhi đã nhận đơn và sẽ có Thánh Lễ khai giảng năm học mới vào 7h30 chúa nhật 09/09, xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho năm học giáo lý mới và xin quý vị phụ huynh cộng tác trong công việc giáo dục các em.
  3. Chúa nhật 09/09, lúc 10 giờ Hội đồng Mục Vụ sẽ phát học bổng cho các học sinh nghèo trong năm học mới tại khu Nhà chờ phục sinh cũ.
  4. Số tiền anh chị em giúp cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà tuần trước được 40 triệu 500 nghìn đồng. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho quỹ bác ái của giáo xứ.