Bữa tiệc Nước Trời

06/11 – Thứ Ba tuần 31 thường niên.
“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”.

Lời Chúa: Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: “Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người thứ hai nói: “Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người khác lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được”.

“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ”. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

  • Suy niệm:

Từ câu nói bộc lộ ước mơ hạnh phúc của người cùng bàn, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn “Mở tiệc” để dạy chúng ta bài học: “Cách thức để vào Nước Trời.” Ai cũng muốn vào dự tiệc Nước Trời, nhưng lại không muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Người ta đưa ra nhiều lý do để biện minh cho mình, nào là phải xem đất xem nhà, nào là phải đi thử xe mới mua, nào là mới lấy vợ, còn đang ở tuần trăng mật. Lý do nào đi nữa thì cũng quy về điều này: Nước Trời không quan trọng bằng tiền bạc, địa vị, sự hưởng thụ của cuộc đời này. Còn tôi thì sao? Tôi có thật sự tha thiết dự tiệc Nước Trời không? Nếu có tôi đã đáp lại lời mời gọi của Chúa ra sao?

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Bữa Tiệc Nước Trời chính là cuộc sống hạnh phúc đời đời mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con. Xin giúp gia đình chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết đón nhận Thánh Ý Chúa gửi đến cho gia đình chúng con trong mọi biến cố vui buồn, để chúng con nhận được hạnh phúc đời đời.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày