Cầu nguyện là sức mạnh

17/11 – Thứ bảy tuần 32 thường niên.
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

  • Suy niệm:

Trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh ông thẩm phán bất lương để làm nổi bật hình ảnh Vị Thẩm Phán chí công là — Chúa. Sau cái chết là sự phán xét. Mỗi người phải ra trước Tòa Chúa, và Chúa sẽ trả lại cho mỗi người đúng như việc họ làm. Cuộc đời này có rất nhiều bất công, kẻ gian ác không bị trừng phạt, người lương thiện lại bị thiệt thòi. Chỉ một mình Chúa mới là Thẩm phán chí công, sẽ xét xử công bằng cho hết mọi người. Chúng ta hãy tập đặt mình trước sự xét xử của Chúa, để sống thánh thiện và công bằng. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho phần rỗi đời đời.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho gia đình Chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa, chỉ mình Chúa là thẩm phán chí công, để chúng cơn luôn sống công bằng, bác ái với nhau ngay trong gia đình mình, và giúp nhau tránh xa những cách cư xử bất công, thiếu tình yêu thương.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày