Gắn bó với Chúa từng giây phút

27/11 – Thứ Ba tuần 34 thường niên.
“Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”.

Lời Chúa: Lc 21, 5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

  • Suy niệm:

Khi nghe Chúa Giêsu báo trước về sự sụp đổ của thành Giêrusalem, các tông đồ đã tò mò muốn biết bao giờ sự kiện đó sẽ xảy ra. Nhiều người ngày nay cũng tò mò thắc mắc và tìm kiếm câu trả lời về ngày tận thế, trong khi không lắng nghe Lời Chúa và không đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu. Lời Chúa nhắc nhở các tông đồ cũng là lời cảnh báo cho người Kitô hữu: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối.” Nếu sống theo Lời Chúa, người Kitô hữu sẽ luôn bình an trước bất cứ sự kiện nào xảy ra.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp gia đình chúng con biết yêu mến và sống theo Lời Chúa dạy, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn luôn giữ vững được đức tin và sống đẹp lòng Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày