Giờ cứu rỗi đã gần đến

29/11 – Thứ Năm tuần 34 thường niên.
“Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt”.

Lời Chúa: Lc 21, 20-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.

“Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

  • Suy niệm:

Chúa Giê-su báo trước ngày Giêrusalem sụp đổ, sự kiện này xảy ra vào năm 70, sau khi Chúa Giêsu chết hơn ba mươi năm. Còn ngày tận thế là ngày kết thúc thế giới và cuộc đời mỗi người, sẽ xảy đến bất ngờ. Đối với những ai không chuẩn bị thì ngày ấy là ngày đầy kinh hoàng và sợ hãi. Còn đối với những ai sẵn sàng đón Chúa đến thì lại là ngày hân hoan vui mừng: “Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến“. Phân tôi, tôi đã sẵn sàng như thế nào?

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và sống đẹp lòng Chúa qua việc chu toàn bổn phận ngay trong gia đình mình, để bất cứ lúc nào chúng con cũng sẵn sàng gặp Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày