Thông báo: Tuần 30/12/2018 – 05/01/2019

 1. Xin các gia đình trong giáo xứ mừng kỷ niệm đặc biệt 1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, ….50 năm hôn phối đăng ký với văn phòng giáo xứ tham dự lễ Thánh Gia Thất lúc 16 giờ 00 Chúa nhật 30/12/2018. Hạn chót đăng ký: thứ sáu 28/12/2018.
 2. Thứ ba tuần này 01/01/2019 Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, sau thánh lễ 17 giờ 30 có cuộc rước kiệu Đức Mẹ trọng thể xin ơn bình an cho thế giới, cho xứ đạo và các gia đình. Mời cộng đoàn cùng tham dự.
 3. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng qua việc tham dự Thánh Lễ, siêng năng cầu nguyện trước Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, …
 4. Phòng khám sẽ khám bệnh miễn phí cho các bệnh nhân nghèo từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 vào thứ sáu tuần này 04/01/2019.
 5. Trong tuần này chúng tôi nhờ quý vị trưởng khu đến từng gia đình trong giáo xứ để nhận phần đóng góp của anh chị em cho công cuộc truyền giáo của Tổng Giáo Phận. Xin anh chị em quảng đại chia sẻ cho công việc chung đầy ý nghĩa này.

LỊCH TUẦN 30/12/2018 – 05/01/2019

 • Chúa nhật, 30/12: CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE. Lễ kính.
 • Thứ hai, 31/12: Thánh Silvester I, Giáo hoàng.
 • Thứ ba, 01/01: THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ngày thế giới hòa bình.
 • Thứ tư, 02/01: Thánh Basillio cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, Tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ.
 • Thứ năm, 03/01: DANH THÁNH CHÚA GIÊ-SU.
 • Thứ sáu, 04/01:
 • Thứ bảy, 05/01: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng